வெள்ளி, 25 ஜனவரி, 2013

இணையக் கலைக்களஞ்சியம்

இணையத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா என்ற பெயரில் ஒரு கலைக்களஞ்சியம் உள்ளது.
இது விக்கிப்பீடியா கலைக் களஞ்சியத்தின் தமிழ் மொழி பதிப்பு ஆகும்[1]செப்டம்பர் 2003ல்இது தொடங்கப்பட்டது. 2009நவம்பர் மாதம் இதன் கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தைத் தாண்டியது[2]. ஏனைய மொழி விக்கிப்பீடியா கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில், 2014 மே மாதக் கணிப்பின் படி 62ஆவது இடத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா உள்ளது.[3]  2015,செப்டம்பர் மாதம் இதன் கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை அறுபத்தொன்பதாயிரத்தைத் தாண்டியது  . இந்திய மொழி விக்கிகளில் இரண்டாவது இடத்திலும், திராவிட மொழி விக்கிகளில் முதல் இடத்திலும் தமிழ் விக்கி உள்ளது. குறைந்தது 250 எழுத்துகள் கொண்ட கட்டுரைகள் என்று பார்த்தால், இந்திய மொழிகளுள் தமிழ் இரண்டாவதாக உள்ளது.